Edirne Ticaret İl Müdürlüğü Dünya Tüketici Haftası Kutlamaları

03 Ekim 2019

      DÜNYA TÜKETİCİ HAFTASI 

            Önceki Anayasalarda doğrudan ve dolaylı olarak tüketici hukukunu ilgilendiren düzenlemeler bulunmakla beraber, ilk defa 1982 Anayasasının 172. maddesinde " devlet tüketicileri koruyucu, aydınlatıcı tedbirleri alır ve tüketicilerin bu konuda kendilerini koruyucu girişimlerini de teşvik eder" hükmü getirilmiştir.
           Anayasanın bu maddesinden 13 yıl sonra, 08.03.1995 tarihinde yürürlüğü giren 4077 sayılı Tüketicinin Korunması HakkındaKanun ve bu Kanunun bazı maddelerini değiştiren ve ilaveler yapılan 4822 sayılı Kanun 06.03.2003 tarihinde yürürlüğe girmiş ancak Türk Ticaret Kanunu, Borçlar Kanunu ve diğer Kanunlarda olan değişiklikler ve ekonomik gelişmeler karşısında anılan Kanunlar ihtiyaçları karşılamayınca yeni bir düzenleme ile 28.05.2014 tarihinde 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun yürürlüğe girmiştir.
          Ülkemiz genelinde 1995 yılında Bakanlığımızca kurulması talimatı verilan Hakem Heyetlerinin sayısı İl ve İlçe merkezlerinde 31.12.2018 itibariyle 1011' e ulaştı. Yürürlüğe giren yeni Kanun finans kuruluşlarını disiplin altına aldı ve alacağı ücret kalemlerini belirleyince şikayet sayısı 2014 den sonra hızla düşmeye başladı ve sistem yeniden gözden geçirildi. 31.12.2018 tarihinden sonra Türkiye genelinde Tüketici Hakem Heyetlerinin sayısı 211' e düşürüldü. İlimizde 01.01.2019 tarihi itibariyle sadece merkez ilçede Tüketici Hakem Heyeti karar alma konusunda yetkilendirildi. İlçelerdeki vatandaşlarımız yine Kaymakamlığa müracaatlarını yapmakta ve kaymakamlıktaki görevli şikayeti TÜBİS üzerinde anında merkeze aktarmaktadır. İlçedeki vatandaşlarımızın hiçbir hak ve zaman kaybı söz konusu değildir. Merkezde daha profesyonelce kararlar alınmaktadır.
          İlimizde tüketiciler tarafından 2018 yılında 2322 adet başvurudan 1992'si karara bağlanmış ve kararların %60'ı tüketici lehine sonuçlanmıştır. Alınan kararlarla ilgili mahkamelere itiraz %2 oranındadır. Alınan kararların taraflarca kabulü %98'dir. Hakem Heyetimizin aldığı kararlardaki isabet oranının ne kadar yüksek olduğu belirgin bir şekilde ortaya çıkmaktadır. Müracaatların karara bağlanma süresi 6 ay +6 ay iken biz çalışarak bu süreyi 3 ayın altına indirdik. Bizim hizmet anlayışımız hızlı ve doğru kararla bir an önce vatandaşımızın mağduriyetini gidermektir.
          Bu başarımızın arkasında Bakanlığımız ve Valilerimiz vardır.

 

                                                                                                                                                                                                         Mahmut ALTUN
                                                                                                                                                                                                 Edirne Ticaret İl Müdürü