KUYUM TİCARETİ YETKİ BELGESİ

25 Ekim 2021

Kuyum Ticareti Yetki Belgesi

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik 

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2021/04/20210414-2.htm

Kuyum Ticareti Hakkında Yönetmelik gereğince Yetki Belgesi almak için sisteme yüklenmesi gereken belgeler:

1- Oda Kayıt Belgesi (Faaliyet Belgesi 47.77.01 veya 47.77.05 nace kodlarından biri faaliyet konusunda yazılı olmalıdır.)
2- Vergi Levhası (47.77.01 veya 47.77.05 nace kodlarından biri faaliyet konusunda yazılı olmalıdır.)
3- Ustalık Belgesi (Kişinin kendi ustalık belgesini yüklemesi yeterlidir. Ancak kendi ustalık belgesi yoksa bir çalışanın ustalık belgesini ve yanında çalıştığına dair SGK dökümünü yüklemelidir.)
4- Vergi Borcu olmadığına dair resmi belge yüklenmelidir. (Şirket başvurusu ise şirketin vergi borcu olmadığına dair belge yüklenmeli eğer Kişi işletmesi veya Esnaf işletmesi başvurusu ise kişinin vergi borcu olmadığına dair belge yüklenmelidir.)

Kuyum Ticareti Yetki Belgesi için başvuru linki aşağıdadır.

https://ktbs.ticaret.gov.tr/