EDİRNE İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER KESİNLEŞMİŞ LİSTESİ

19 Aralık 2022

EDİRNE İLİ YÖRESEL ÜRÜNLER KESİNLEŞMİŞ LİSTESİ
 

          6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Kanunun “Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak ticaret il müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir.” hükmüne yer verilmiştir.
Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan “Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik” 06/08/2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, “11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin il müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler” şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.
Bu çerçevede, Yönetmeliğin 12’nci maddesi ile Bakanlığımız talimatları gereğince İl Müdürlüğünüz tarafından; İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin, bu ürünlerin üretici ve tedarikçilerinin 2016 yılında kesinleşmiş listesinin her iki yılda bir yeniden güncellenmesi gerektiğinden  İlimizde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği, Ziraat Odaları ve Tüketici Örgütü ile Ziraat Odalarının bulunmadığı ilçelerimizde ise Tarım ve Orman İlçe Müdürlüklerinden görüş ve öneriler alınmıştır. İlgili odalar/Birlik, Müdürlükler ve Tüketici Örgütünden  gelen öneriler doğrultusunda, hızlı tüketim malı niteliğindeki yöresel ürünler (Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri) ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerini  gösteren 2022 yılında güncellenmiş geçici listeleri 12.12.2022 tarihinde yayımlanmıştır. Listelerin yayım tarihinden sonraki 7 (yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüze itiraz edilmediğinden 19.12.2022 tarihinde kesinleşmiştir.Kesinleşen liste aşağıda yer almaktadır.

              Kamuoyuna ve ilgililere saygı ile duyurulur.

 

Kesinleşmiş Liste

Peynir [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Badem Ezmesi [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Hardaliye [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Pirinç [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Satır Et [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Karaağaç Biberi [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Un Kurabiyesi [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Siğilli Bamyası [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Tescil Sürecinde Olan Ürünler [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]