EDİRNE YÖRESEL ÜRÜNLERİN TESPİTİ HAKKINDA DUYURU

24 Aralık 2020

Edirne İli Yöresel Ürünler Geçici Listesi 

 

 

               
             14.01.2015 tarihli ve 6585 sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 20.01.2015 tarihinde yürürlüğe girmiş ve Kanunun 
“Yer ve raf tahsisi” başlıklı 12’nci maddesinin üçüncü fıkrasında “Hızlı tüketim mallarının satışının yapıldığı büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerde satış alanlarının en az yüzde birine tekabül edecek şekilde raf alanı, mağazanın bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile meslek kuruluşlarının uygun görüşü alınarak Ticaret İl Müdürlüklerince belirlenen hızlı tüketim malı niteliği taşıyan yöresel ürünlerin satışına ayrılır. Yöresel ürünlerle doldurulamayan raf alanları, diğer ürünlerin satışı amacıyla kullanılabilir. hükmüne yer verilmiştir.
 
            Anılan Kanunun uygulamasına yönelik hazırlanan Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik 06.08.2016 tarihli ve 29793 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiş olup Yönetmeliğin “Yöresel ürünler ile üretici ve tedarikçileri” başlıklı 12’nci maddesinin birinci fıkrasında yöresel ürünler, 11 inci maddenin birinci fıkrasında belirtilen perakende işletmelerin bulunduğu ilde üretilmesi kaydıyla, coğrafi işaretli olarak tescil edilen veya coğrafi işaretli olarak tescil edilmemiş olsa bile o yerin İl Müdürlüğünce belirlenen hızlı tüketim malı niteliğindeki ürünler şeklinde; “Tanımlar” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının (h) bendinde ise hızlı tüketim malı, “Gıda, içecek, temizlik ve kişisel bakım ürünleri” olarak tanımlanmıştır.

            Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmeliğin 12. Maddesi gereğince İl Müdürlüğümüz tarafından, İlimizde bulunan ve esas işletme konusu hızlı tüketim mallarının satışı olan büyük mağaza ve zincir mağazalar ile bayi işletme ve özel yetkili işletmelerce raf tahsisi yapılmak üzere yöresel ürünlerin tespiti amacıyla, İlimiz ve ilçelerinde bulunan Ticaret Odası, Ziraat Odası, Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Edirne Tüketiciler Derneğinin görüş ve önerileri alınmıştır.
 
            Bu doğrultuda hazırlanan yöresel ürünler ile bu ürünlerin üreticileri ve tedarikçilerini  gösteren geçici liste aşağıda yer almaktadır. Listelerin 7 (yedi) gün süre ile web sitemizde yayınlanacaktır. Bu listeye 7 (Yedi) gün içinde İl Müdürlüğümüz nezdinde itiraz edilebilir. İtiraz başvurusunda İl Müdürlüğümüze, listede yer alan Yöresel ürünlerin üreticisi ve tedarikçisi olduğunu gösterir belge ibraz edilmelidir. İtirazlar, itiraz süresinin bitiminden  5 (Beş) gün içinde karara bağlanır ve kesinleşen liste İl Müdürlüğümüzce internet sitesinde ilan edilerek Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğü gönderilecektir.
 
            Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Geçici Liste

Peynir [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Badem Ezmesi [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Hardaliye [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Pirinç [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Satır Et* [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Karaağaç Biberi [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Un Kurabiyesi [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Siğilli Bamyası** [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
Mis Sabun [Üretici ve tedarikçilerinin listesine ulaşmak için tıklayınız]
*(Türk Patent Enstitüsü Tarafından Tescil Edilen)    **(Tescil İşlemleri Devam Etmekte)